ORDINAČNÍ HODINY: po — pá 8.00 — 20.00 so, ne, svátky 8.00 — 12.00 (příplatek)
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > DOO

DOOCataract.jpg

 

 

Náležitosti k vyšetření na Dědičná onemocnění oka (DOO)

za účelem vydání Certifikátu dle ECVO

 

V souladu s ECVO HED manual: Chapter 3. The ECVO Hereditary Eye Disease Scheme (2023)

                                                                    (ecvo.eu)

a v souladu s Řádem pro posuzování známých a předpokládaných dědičných onemocnění oka psů a koček (DOO)                               

                                                                   (vetkom.cz)

 

je povinen majitel zvířete k vyšetření předložit:

1.Petpas či obdobný identifikační dokument zvířete, který byl vystaven v souladu s platnou právní úpravou,

 

2.Průkaz původu zvířete, případně jiný srovnatelný dokument,

 

3.Všechny certifikáty o předešlém vyšetření zvířete a/nebo případně výsledky genetických vyšetření na dědičné onemocnění očí, pokud existují,

 

4. Písemné zmocnění žadatele k zastupování majitele zvířete při vyšetření a poskytnutí souhlasu, v případě, že majitel není osobně přítomen.

 

§ 29 Řádu k DOO

2) Jestliže osoba, která o provedení vyšetření žádá, nepředloží posuzovateli kterýkoli ze stanovených dokumentů, není posuzovatel oprávněn provést požadované vyšetření dědičného onemocnění oka pro účely vydání Certifikátu na zvířeti, jehož se dokument měl týkat, není-li dále stanoveno jinak.

(3) Pokud není posuzovateli předložen dokument podle odstavce 1 písmene a), je oprávněn vyšetření dědičného onemocnění oka pro účely vydání Certifikátu provést. Do okamžiku, než mu bude stanovený dokument předložen, však není oprávněn Certifikát žadateli vydat, a to bez ohledu na výsledek provedeného vyšetření. O této skutečnosti je posuzovatel povinen žadatele o vyšetření informovat před tím, než požadované vyšetření provede.